Ceník placených výkonů platný od 1.1.2021

Vydání lékařského potvrzení pro účely plnění pojistných dávek

300,- Kč

Vydání potvrzení ke způsobilosti řízení motorového vozidla

500,- Kč

Potvrzení k vystavení svářečského průkazu

300, - Kč

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

350, - Kč

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (např. potvrzení pro přijetí
do mateřské školy, na letní tábory, lyžařské výcviky, apod.)

120,- Kč

Podrobný výpis z dokumentace pacienta

400,- Kč

Kopie dokumentace pacienta (předáme proti podpisu zákonného zástupce, pacienta a po předložení průkazu totožnosti)

50,- Kč+ cena kopírování 3 Kč za jeden list + poštovné

50,- Kč+cena kopírování
3 Kč za jeden list
+ poštovné

Aplikace nepovinného očkování

150,- Kč

Nastřelování náušnic - jedno ucho včetně náušnice

350,- Kč

Nastřelování náušnic - obě uši včetně náušnic

500,- Kč

Nastřelování náušnic - obě uši včetně náušnic -neregistrovaní pacienti

600,- Kč

Omluvenka do žákovských knížek, studijního průkazu, do indexu

  50,- Kč

Potvrzení na plavecké kurzy kojenců a batolat

  50,- Kč

  • Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, dle aktuální pořizovací ceny.