Psychomotorický vývoj dítěte

Psychomotorický vývoj:

Psychomotorický vývoj je u každého dítěte do určité míry individuální. Je ovlivněn geneticky, vlivem okolního prostředí, stavem výživy, nemocemi dítěte a dalšími vlivy. Existují ale klíčové momenty, které musí zvládnout každé zdravé dítě. V ordinaci budeme při každé preventivní prohlídce hodnotit psychomotorický vývoj, zhodnotíme stav výživy, provedeme interní vyšetření, změříme základní růstové parametry, zhodnotíme dynamiku těchto změn, budeme diskutovat o individuálních obtížích vašeho miminka. Pohyb dítěte v útlém věku je jedním z hlavních projevů správné funkce nervového systému, proto je jeho porucha důležitým příznakem v diagnostice eventuálního možného postižení funkce nervového systému.

Protože je každé miminko jiné, tolerujeme během prvního roku života odchylky + - 1 měsíc s tím, že jsou určitá klíčová období, která zdravé dítě s normálním PMV musí splňovat i co do kvality provedení (např. správná poloha na bříšku do konce 4. měsíce, lezení v 9. měsíci atd.).

Předkládám stručný popis toho, jak se bude vaše děťátko chovat během prvního roku života.

Novorozenec: většinu dne prospí. Při bdělém stavu převažuje pokrčené držení končetin, ale umí nechat končetinu i volně ležet nataženou. V klidu má otevřené dlaně na horních končetinách, pěstičky se objevují při křiku, při strachu, apod. Spontánní pohyblivost je symetricky rozložena na obou polovinách těla. Pohyby bývají neplynulé a mávavé. Zdravý novorozenec umí otáčet hlavičkou na obě strany, tento pohyb někdy způsobí i rotaci trupu na bok. Poloha na zádech je ještě nestabilní. Na bříšku se dotýká podložky všemi částmi těla, ojediněle krátce zvedne hlavičku asymetricky nad podložku, má pokrčené končetiny pod trupem nebo u trupu, zadeček je výše než hlava. Má dobře rozvinutý sluch, čich a chuťové preference.

1. měsíc: miminko většinu dne prospí, aktivita během dne postupně narůstá. Krátce udrží zvednutou hlavičku při poloze na bříšku, zásadněji se ale neliší od zralého novorozence. Palec je pokrčen v dlani, má výrazný reflexní úchop. Vyvarovat bychom se měli polohování hlavičky na jednu stranu.

2. měsíc: se symetricky vyrovnává držení těla. Dítě je schopno krátce zdvihnout dolní končetiny nad podložku. Na bříšku krátce zvedne hlavičku. Mívá častěji než dříve otevřené dlaně. S matkou navazuje zrakový kontakt, usmívá se. Začíná fixovat a sledovat předmět. Silný zvuk jej vyleká. Kromě křiku vydává jednotlivé dlouhé samohlásky.

3. měsíc: sleduje okolí, reaguje úsměvem nebo pláčem na okolí. Při poloze na zádech je stabilní, aktivně se pohybuje, hlavu drží ve střední poloze a spontánně ji otáčí k oběma stranám, při tom má symetrické postavení končetin, dlaně má již převážně otevřené, pěstičky se objevují jen při pláči, strachu či nejistotě. Začíná si hrát s rukama, sleduje je ve středu zorného pole. V poloze na bříšku „pase hříbátka“. Volně otáčí hlavičkou na obě strany za směrem motivace. Poloha na bříšku musí být stabilní a nesmí přepadávat k jedné straně. Tato poloha je velmi důležitá pro další správný vývoj vzpřimování. Miminko již má otevřené dlaně. Začíná si broukat.

4. měsíc: Při poloze na zádech si prohlíží obě ruce, hraje si s nimi, dává je do úst, začíná si brát hračky, uchopuje hračky oběma rukama, nohy zvedá vysoko nad podložku. Začíná se přetáčet na bok. V tomto měsíci musí zdravé dítě nejpozději musí zvládnout kvalitní provedení polohy na bříšku. Při úchopu střídá ruce a nesmí upřednostňovat jednu ruku. Snaží se uchopovat i dolními končetinami. Při pití si „přidržuje“ láhev. Otáčí hlavu za zvukem, později vyhledá zdroj zvuku jen očima. Hlasitě se směje, výská, vyžaduje kontakt s okolím. V tomto období pozná kojenec obličej své matky.

5. měsíc: děťátku již nic neunikne, vyžaduje pozornost, rozeznává osoby kolem sebe, rozezná laskavý a přísný tón řeči i mimiky. Dává si hračky do úst a přendává si je z ruky do ruky za kontroly zrakem.

Nabízený předmět uchopí ze střední roviny. Pokud nespí můžeme u dítěte pozorovat jemné krouživé pohyby v zápěstí, ale i na dalších částech těla. Začíná se přitahovat do sedu. Převrací se ze zad na bok a začíná i na bříško. Na břiše si hraje s hračkami. Začíná odlišovat cizí osoby.

6. měsíc: v poloze na zádech si hraje s dolními končetinami, uchopí si palce u nohou. Sahá a uchopuje předmět přes střední linii, aktivně třese chrastítkem, přendává věci z ruky do ruky, vše dává do úst a kouše. Otočí se ze zad na břicho a zpět na záda oboustranně. Přitáhne se do sedu, tvoří tzv. „klubíčko. Někdy se z polohy na boku může dostat do šikmého sedu, tento sed je ještě nestabilní. Na břiše se umí symetricky vzepřít o natažené horní končetiny s otevřenými dlaněmi a vzpřímenou hlavou. V poloze na břiše se točí kolem vlastní osy. Udrží svoji váhu těla, je-li postaveno na chodidla a podpíráno v podpaží. Tluče hračkou o podložku. Jeho pozornost upoutá i slabší tichý zvuk. Žvatlá (ba, da,…).

7. měsíc: na zádech si hraje s nohama, začíná si být jistý v poloze na boku. Dělá „letadlo“, točí se kolem vlastní osy dokola, později válí sudy. Začíná se plazit nejprve dozadu, až později dopředu se střídáním horních a dolních končetin. Začíná se dostávat do polohy na čtyři, ve které se houpe. Z polohy na čtyřech se už může začít dostávat do šikmého sedu, který je však ještě nestabilní. Při posazení se v sedu udrží, ale sám se neposadí. Udrží váhu těla, pokud je drženo za obě ruce. Vyslovuje slabiky, začíná je zdvojovat.

8. měsíc: v poloze na zádech je během dne již zcela minimálně, většinou pouze ve spánku. Ze zad se okamžitě přetáčí na břicho. Plazí se, umí se dostat na čtyři a houpe se, začíná lézt po čtyřech. Začíná se sám posazovat přes šikmý sed. U opory se umí dostat do vzpřímeného kleku. Udrží se ve stoji, pokud se drží opěry. Cíleně uchopí předmět nahoře nad hlavou. Tluče 2 kostky o sebe, vyjme kostku z hrníčku. Samo si drží láhev, umí uchopit rohlík či sušenku a začíná je jíst. Opakuje a zdvojuje slabiky („tá-ta“, „bá-ba“, „má-ma“, atd.), napodobuje zvuky a gesta, začíná rozumět řeči – otočí se na zavolání jménem. Má bohatou mimiku. Začíná mít strach z cizích lidí. Začíná období první separace, začíná se na krátkou dobu vzdalovat od matky při lezení či chůzi a po chvíli se vrací zpět. Současně prožívá úzkost, strach, když matku nevidí či neslyší. V tomto období je výrazná fixace na matku nebo pečující osobu.

9. měsíc: dítě v poloze na zádech dlouho nevydrží, hned se otáčí na bříško, dostává se na čtyři, posazuje se a snaží se vytáhnout do stoje. Dítě se samo posadí, sed je již jistý. Umí uvolnit horní končetiny k jiné činnosti než opěrné. Sed může být šikmý, překážkový, sed na patách, sed „turek“ a přímý sed. Ale pozor, sed mezi patami je špatný. Lezení je již jisté a koordinované. Některé děti dříve stojí než lezou. Malé procento dětí neleze (většinou je tato dispozice familiární) nebo se pohybují vpřed jiným způsobem: „odstrkováním“ nebo „šoupáním po zadečku“. Z polohy na čtyřech se začíná sám postavovat u nábytku pomocí rukou. Začíná uchopovat drobné předměty palcem a ukazováčkem. Zkoumá prostor a aktivně cíleně pouští předměty z ruky, vyhazuje hračky, vytahuje předměty ze zásuvek apod. Přitáhne si hračku za provázek. Zdvojuje a opakuje slabiky, žvatlá. Může se objevit již první slovo s významem. Rozumí spojení a na výzvu provede první dětské hříčky (např. „paci-paci“, „papá“, apod.).

10. měsíc: postaví se u nábytku a začíná chodit úkroky kolem nábytku s držením za obě ruce a našlapováním na plná chodidla. Umí 1-2 slova s významem, intonuje. Rozumí jednoduchým pokynům a na výzvu provede pohyb. Na výzvu „dej mi“ podá předmět, ale nepustí. Vloží kostku do hrníčku, ale nepustí. Učí se dětské hříčky („paci paci“, „pá-pá“, „tik- -ťak“, apod.), odkryje „schovanou“ hračku. Pije z hrnku s pomocí. Začíná spolupracovat při oblékání (zvedá nohy, ruce).

11. měsíc: stojí s oporou na celé plosce nohy, ve stoji uvolňuje jednu ruku k jiné než opěrné činnosti. Začíná v prostoru samostatně stát o široké bázi. Chodí kolem nábytku úkroky s držením za obě ruce

nebo již chodí přímo s držením jen za jednu ruku (11.–13. měsíc). Některé děti začínají samy chodit (první samostatné nejisté krůčky o široké bázi). Vyleze na schod či jinou plochu 20 cm vysokou. Podá a ukáže několik známých předmětů, shazuje věci a hračky, postaví hrníček na podložku. Vloží 1–2 kostky do hrníčku. Uchopí drobný předmět mezi špičku ukazováčku a palce. Aktivně používá první smysluplné slovo.

12. měsíc: obratně a rychle leze např. po schodech nebo na nábytek. Někteří kojenci lezou jako „medvěd“ (po rukou a chodidlech, ne po kolenou). Sed je pevný s vyrovnanou bederní páteří. Začíná se samo stavět v prostoru bez opory. Objevují se první samostatné kroky (12.–15. měsíc). Chůze není stabilní, časté jsou pády. Při otočení o 180 stupňů udělá 3 a více kroků. Dřep svede na plných chodidlech. Pokud dřep nezvládne nebo dřep provede na špičkách, jedná se o patologický nález. Uchopí kuličku mezi palec a ukazovák a spontánně ji pouští. Umí dát předměty do hrníčku. Učí se samo jíst lžičkou. Používá dvě a více smysluplná slova, rozumí jednoduchým příkazům: „dej mi“, reaguje na oslovení, umí dětské hříčky. Ukáže své přání.

Praktické rady:

1. Hned od narození je potřeba dítě při bdění několikrát za den dávat na bříško. Dítě na bříšku však nesmí spát – prevence syndromu náhlého úmrtí kojenců!!!

2. První dva měsíce po narození dávat pozor, aby nevznikla predilekce hlavy k jedné straně. Proto je dobré v postýlce a při chování miminka střídat strany, odkud přichází světlo, matka, jiné podněty.

3. Dítě má být vždy doporučeno k odbornému vyšetření dětským neurologem v těchto případech: pokud je predilekce hlavy, asymetrie trupu ještě po 2. měsíci života, dítě nezvládá do konce 4. měsíce kvalitní provedení polohy na bříšku, má asymetrický úchop či přetáčení (tj. upřednostňuje jednu stranu), na konci 9. měsíce neleze, ve stoji a při chůzi chodí po špičkách, atd.

4. Vyhýbáme se pasivnímu posazování a stavění dítěte u opory. Nevodíme ho za ruce, neučíme ho chodit, v žádném případě nedoporučujeme chodítka a hopsadla.

5. Boty s pevnou klenbou se doporučují, až když dítě převážně celý den stojí a chodí. Pokud většinu dne převážně leze, nemělo by mít boty, ale jen ponožky s protiskluzovou úpravou, nebo tzv. ťapáčky.

PMV.docx