Screening sluchu u dětí ve věku 5 let

Od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let. Objektivní vyšetření sluchu tónovou audiometrií disponuje vysokou senzitivitou i specificitou vyšetření.
Spádové ORL pracoviště na provádění screeningového vyšetření sluchu dětí v 5 letech je u nás:
v Mor. Třebové: MUDr. Randula, ve Svitavách MUDr. Sychra - pacienti se objednávají,
vyšetření zabere cca 15 minut.
Je vhodné tuto nabízenou možnost využít ve prospěch našich pacientů. Z provádění vyšetření jsou vyloučeny děti s již prokázanou vadou sluchu či mentálním deficitem znemožňujícím vyšetření tónovou audiometrií.