Důležité kontakty

 

Záchranná služba    155
 

Lékařská služba první pomoci pro děti v Nemocnici Svitavy: více ZDE
tel.: 461 569 270
So, Ne, Svátky 8:00 - 18:00 hodin

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje:
územní pracoviště Svitavy, více  ZDE

 

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu
tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu. 


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842


Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace
FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355


Při problémech s drogami - středisko -IN, tel.: 222 221 431